• youtube
  • facebook

Giải mã ý nghĩa khăn Piêu của dân tộc Thái Tây Bắc ở Điện Biên

Chiếc khăn Piêu là loại thổ cẩm nổi tiếng của người Thái, một đặc trưng văn hóa chứa đựng những giá trị tinh thần, vật chất được đúc kết, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Chiếc khăn Piêu là loại thổ cẩm nổi tiếng của người Thái, một đặc trưng văn hóa chứa đựng những giá trị tinh thần, vật chất được đúc kết, trao truyền qua nhiều thế hệ. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Khăn Piêu được phụ nữ Thái dệt từ bông vải, nhuộm chàm kỹ, thêu thùa 2 đầu. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Chiếc khăn không chỉ phục vụ cuộc sống hằng ngày mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa tâm linh sâu sắc, là vật trừ đuổi tà ma, bảo vệ linh hồn cho người đội khăn. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Đây là tiêu chuẩn để đánh giá tài năng, khéo léo và phẩm hạnh một người phụ nữ; còn trong đời sống tình cảm của người Thái, chiếc khăn Piêu là minh chứng đặc biệt cho tình yêu đôi lứa. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Chiếc khăn Piêu là tiêu chuẩn để đánh giá tài năng, khéo léo và phẩm hạnh một người phụ nữ. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Chiếc khăn Piêu của người phụ nữ Thái chứa đựng nhiều ý nghĩa tâm linh sâu sắc. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

create

PV / TTXVN