• youtube
  • facebook

Triển vọng từ cây chanh leo trên đất Điện Biên

Hiện nay, toàn tỉnh có tổng diện tích cây chanh leo là 66,2ha; trong đó Tuần Giáo 28ha, Mường Ảng 32ha, Điện Biên 6ha và Nậm Pồ 0,2ha. Diện tích cho thu hoạch là 11,1ha, năng suất ước đạt trên 131 tạ/ha, sản lượng 145,5 tấn. Đây là một trong số các loại cây ăn quả có tiềm năng phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân ở Điện Biên.

Năng suất chanh leo của tỉnh ước đạt trên 131 tạ/ha

Năng suất chanh leo của tỉnh ước đạt trên 131 tạ/ha

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng cho biết: Qua đánh giá của các hộ trồng chanh leo trên địa bàn huyện Mường Ảng năm 2018, năng suất khoảng 20 - 25 tấn/ha, đây là sản xuất bình thường chưa áp dụng công nghệ. Giá bán chanh leo đầu mùa loại 1 có thời điểm cao nhất được 40 nghìn đồng/kg, sau đó xuống 30 nghìn đồng/kg và hiện nay là 20 nghìn đồng/kg; quả loại 2, 3 là 12 nghìn đồng/kg. Nếu tính hạch toán so với một số cây trồng khác thì cây chanh leo tương đối hiệu quả và dễ trồng hơn.

Thấy được hiệu quả, trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với các huyện trong tỉnh đã tìm kiếm nhà đầu tư, phát triển loại cây này. Trong đó mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các huyện: Mường Ảng, Tuần Giáo, Điện Biên đã ký kết biên bản ghi nhớ với Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc về việc hợp tác phát triển diện tích trồng cây chanh leo trên địa bàn với thời gian triển khai dự án từ năm 2019 - 2020.

Cụ thể, diện tích trồng thí điểm tại các huyện ban đầu 61ha đầu năm 2019 gồm: Mường Ảng 32ha, Tuần Giáo 23ha và Điện Biên 6ha; tiếp tục đánh giá nhân rộng với quy mô đạt khoảng 100 - 150ha vào năm 2020; đến năm 2025 mở rộng diện tích khoảng 300ha. Đối với các huyện khác trong tỉnh (khi các huyện có nhu cầu) sẽ tiến hành khảo sát và xây dựng mô hình trồng mới với tổng diện tích 10-20 ha/huyện.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các huyện: Mường Ảng,Tuần Giáo, Điện Biên ký kết biên bản ghi nhớ với Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc về việc hợp tác phát triển diện tích trồng cây chanh leo trên địa bàn ngày 7/8/2019

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các huyện: Mường Ảng,Tuần Giáo, Điện Biên ký kết biên bản ghi nhớ với Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc về việc hợp tác phát triển diện tích trồng cây chanh leo trên địa bàn ngày 7/8/2019

Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc cam kết cung ứng giống chanh leo đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng phù hợp với giá cả thị trường; hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch sản phẩm; cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương trong quá trình quy hoạch vùng trồng, hướng dẫn kỹ thuật, chăm sóc, thu hoạch; đồng thời cam kết thu mua 100% sản phẩm hàng hóa.

Ông Lê Hoài Hưng, Giám đốc Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc cho biết: Đối với tỉnh Điện Biên, Công ty mới khảo sát kỹ ở 2 huyện Mường Ảng và Tuần Giáo cho thấy, rất phù hợp với việc trồng cây chanh leo. Theo như huyện Mường Ảng cho biết, sản lượng đạt 20 - 25 tấn/ha, đây là kết quả rất tối ưu với vùng trồng mới này.

Để phát triển cây chanh leo trên địa bàn, thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với 3 huyện sẽ tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia liên kết với Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc; phối hợp với công ty chỉ đạo các hộ dân tham gia liên kết triển khai làm đất, nhận giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch sản phẩm quả chanh leo theo quy trình kỹ thuật của công ty chuyển giao; nghiên cứu mở rộng vùng nguyên liệu tại một số huyện có điều kiện thuận lợi như: Điện Biên Đông, Tủa Chùa, Mường Chà, TP. Điện Biên Phủ...

Ông Bùi Minh Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Để đảm bảo vùng nguyên liệu gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù tỉnh có điều kiện về tiểu vùng khí hậu nhưng diện tích đất để trồng cây chanh leo thì lại rất manh mún. Do vậy, để phối hợp với bà con trồng cây này thì dứt khoát phải hình thành các hợp tác xã, từ đó sẽ liên kết với nhau hình thành các vùng nguyên liệu đáp ứng được yêu cầu đề ra và trở thành vùng nguyên liệu hàng hóa./.

create

Diệp Xuân / dienbientv.vn