• youtube
  • facebook

TP Điện Biên Phủ nằm trong danh sách không đạt tiêu chuẩn về diện tích và dân số

Thông tin từ Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ cho biết : Hàng trăm huyện, xã trong cả nước sẽ được sắp xếp, sáp nhập sau khi Bộ Chính trị ra Nghị quyết 37 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và xã.

Theo thống kê trong đề án tổng thể sáp nhập đơn vị hành chính huyện, xã của Chính phủ, cả nước có 18 huyện không đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích và dân số.

Huyện Kỳ Sơn, Hoà Bình là đơn vị nằm trong danh sách sát nhập 

Huyện Kỳ Sơn, Hoà Bình là đơn vị nằm trong danh sách sát nhập 

Cụ thể, Cao Bằng có 3 huyện là: Thông Nông, Trà Lĩnh, Phục Hòa; Điện Biên có TP Điện Biên Phủ; Hà Tĩnh có TX.Hồng Lĩnh; Hải Phòng có 1 huyện hải đảo là Bạch Long Vĩ; Hòa Bình có 1 huyện miền núi Kỳ Sơn; Khánh Hòa có 1 huyện miền núi là Khánh Sơn; Lai Châu có TP Lai Châu; Lào Cai có 1 huyện miền núi là Si Ma Cai; Quảng Ngãi có đến 4 huyện miền núi trong danh sách phải sáp nhập là Minh Long, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng; Quảng Trị có 1 huyện hải đảo là Cồn Cỏ và TP Quảng Trị; Tiền Giang có 1 huyện đồng bằng là Tân Phú Đông; Yên Bái có TP.Yên Bái.

Tuy nhiên, do 2 huyện hải đảo của Hải Phòng và Quảng Trị có vị trí địa lý quá cách biệt, nên chỉ có 16 đơn vị hành chính cấp huyện còn lại phải sáp nhập.

 TP Điện Biên Phủ và TP Lai Châu đều nằm trong danh sách không đạt tiêu chí.

 TP Điện Biên Phủ và TP Lai Châu đều nằm trong danh sách không đạt tiêu chí.

Tuy nhiên, danh sách này có thể chưa phải danh sách cuối cùng, vì Nghị quyết của Bộ Chính trị không nêu đích danh các địa phương thuộc diện sắp xếp. Mỗi địa phương sẽ có một đề án sắp xếp đơn vị hành chính của riêng mình, tùy vào điều kiện thực tế địa phương và cập nhật tình hình dân số cho đến thời điểm đề án được trình mới biết chính xác số đơn vị hành chính sẽ sáp nhập.

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, ít nhất có tỉnh Hòa Bình đã trình phương án sắp xếp nhiều đơn vị hơn so với yêu cầu.

create

Xuân Hưng / baovephapluat.vn