• youtube
  • facebook

Tổ chức Đại hội Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Điện Biên lần thứ VI

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ra văn bản số 3245/UBND-NC về việc cho phép tổ chức Đại hội Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Điện Biên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Dự kiến, Đại hội sẽ diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 15-16/11/2018 tại Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh Điện Biên với sự tham dự của 300 đại biểu.

Ảnh minh họa: Hình ảnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên. (Nguồn: baodienbienphu.info.vn)

Ảnh minh họa: Hình ảnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên. (Nguồn: baodienbienphu.info.vn)

Đại hội sẽ tiến hành thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội Văn hóa nghệ thuật tỉnh; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2012-2017; tổ chức bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Văn bản nêu rõ, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh có trách nhiệm tổ chức Đại hội đảm bảo các trình tự, nội dung, yêu cầu và theo đúng quy trình của pháp luật.

create

Hằng Đinh / toquoc.vn