• youtube
  • facebook

Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên: “Dính“ hàng loạt sai phạm

Công tác quản lý đầu tư tại một số dự án thiếu chặt chẽ; sai sót khi lập dự toán, thẩm tra dự toán dẫn đến thanh toán sai quy định; tại một số dự án, công tác giải phóng mặt bằng chậm… tổng giá trị sai phạm phát hiện qua thanh tra 16 dự án do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư là hơn 970 triệu đồng.

Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, TP Điện Biên Phủ. Ảnh: internet

Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, TP Điện Biên Phủ. Ảnh: internet

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn cho mục tiêu kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, do Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã ban hành kết luận chỉ rõ nhiều tồn tại, khuyết điểm, sai phạm.

Tại 16 dự án được thanh tra có tổng dự toán được phê duyệt hơn 210,7 tỷ đồng, có 11 dự án đã thi công hoàn thành (8 dự án đã phê duyệt quyết toán hoàn thành), 5 dự án đang triển khai thi công (Trường THPT Lương Thế Vinh; nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Mường Nhà; Trường THPT Nậm Pồ; Trường THCS &THPT Quài Tở; cải tạo, sửa chữa, nâng cấp khu ký túc xá lưu học sinh Lào tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên của tỉnh), đều có những khuyết điểm, tồn tại. 

Cụ thể: Chậm phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án; công tác khảo sát mặt bằng để lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập dự án đầu tư ở một số dự án còn hạn chế dẫn đến quá trình thi công phải thay đổi vị trí thi công, điều chỉnh thiết kế; một số dự án công tác phê duyệt phương án khảo sát chưa đảm bảo, chưa kịp thời phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ bổ sung.

Công tác lập dự toán, thẩm tra, thẩm định dự toán chưa chính xác, dẫn đến phê duyệt sai khối lượng dự toán; quá trình giám sát thi công và nghiệm thu thanh toán không phát hiện dẫn đến thanh toán sai quy định.

Tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng của một số dự án chậm, dẫn đến tiến độ thực hiện dự án không đảm bảo.

Nguyên nhân được chỉ ra từ việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong công tác quản lý đầu tư xây dựng tại Sở GDĐT Điện Biên có những nội dung chưa chặt chẽ, chưa đầy đủ theo quy định. Công tác thẩm tra, thẩm định dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng chưa kịp thời, quá trình thẩm tra, thẩm định chưa phát hiện các sai phạm để yêu cầu chủ đầu tư sửa đổi, bổ sung, khắc phục. Một số nhà thầu tư vấn được chủ đầu tư lựa chọn năng lực hạn chế.

Đặc biệt, tại dự án Trường THPT Lương Thế Vinh có sai phạm lớn, với giá trị sai phạm phát hiện gần 700 triệu đồng. Đây cũng là dự án vướng công tác giải phóng mặt bằng, chậm trễ kéo dài nhiều năm do phối hợp của chủ đầu tư và UBND TP Điện Biên Phủ chưa hiệu quả, quá trình thực hiện UBND TP Điện Biên Phủ chậm phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bố trí đất tái định cư đối với các hộ đủ điều kiện tái định cư.

Dự án Trường THPT Nậm Pồ chậm tiến độ phải tạm dừng thi công nhà nội trú học sinh 3 tầng do vướng đường dây 35KV của dự án Di chuyển lưới điện trong phạm vi GPMB do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nậm Pồ làm chủ đầu tư xây dựng lên khu vực đất đã được quy hoạch xây dựng Trường THPT Nậm Pồ.

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, trách nhiệm để xảy ra các sai phạm, tồn tại trong công tác quản lý đầu tư thuộc Giám đốc Sở GD&ĐT với vai trò người đứng đầu; trong đó trách nhiệm trực tiếp thuộc Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính và các cá nhân thuộc phòng được giao nhiệm vụ.

Tại dự án Trường THPT Lương Thế Vinh: trách nhiệm trong việc việc chậm trễ giải phóng mặt bằng thuộc Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ; Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trong việc trình phê duyệt dự án khi chưa được thẩm duyệt về phòng cháy.

Việc thẩm định chưa phù hợp khối lượng dự toán và thiết kế ở một số dự án thuộc trách nhiệm Sở Xây dựng.

Thanh tra tỉnh Điện Biên đã ra quyết định thu hồi số tiền sai phạm hơn 326 triệu đồng về ngân sách; yêu cầu chủ đầu tư giảm trừ qua nghiệm thu, thanh toán, giảm giá trị hợp đồng, giảm giá trị quyết toán gần 643,5 triệu đồng. Kiến nghị Giám đốc Sở GD&ĐT tổ chức họp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ, Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ phối hợp với Sở GD&ĐT và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Tường THPT Lương Thế Vinh và dự án Trường THPT Nậm Pồ.

create

Trần Kiên / thanhtra.com.vn