• youtube
  • facebook

Phương án sáp nhập xã, mở rộng TP Điện Biên Phủ

Tỉnh Điện Biên muốn sáp nhập toàn bộ 4 xã và điều chỉnh 2 xã để mở rộng và kéo dài TP Điện Biên Phủ lên đồi. Tuy nhiên phương án này không được Bộ Nội vụ ủng hộ.

Sáng nay, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị thẩm định đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 ở Điện Biên.

Sáp nhập nhiều xã, mở rộng thành phố, thị trấn

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên Lê Hữu Khang cho biết, tỉnh có 10 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện gồm: 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện. Trong đó có TP Điện Biên Phủ chưa đạt chuẩn 50% cả 2 tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên Lê Hữu Khang

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên Lê Hữu Khang

Điện Biên có 130 ĐVHC cấp xã: 116 xã, 9 phường và 5 thị trấn. Trong đó, xã Thanh Minh, Tả Lèng và thị trấn Tủa Chùa chưa đạt 50% tiêu chuẩn cả về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Theo đề án, tỉnh sẽ sắp xếp mở rộng TP Điện Biên Phủ theo hướng sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số 4 xã: Nà Tấu, Nà Nhạn, Mường Phăng, Pá Khoang thuộc huyện Điện Biên vào TP Điện Biên Phủ.

Đồng thời, điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 2 xã Thanh Luông, Thanh Hưng thuộc huyện Điện Biên vào TP Điện Biên Phủ.

Sau khi sáp nhập, TP Điện Biên Phủ có 12 ĐVHC cấp xã với diện tích 308,18 km2, đạt 205,45% và dân số có 80.366 người, đạt 53,58% theo quy định.

Ngoài ra, Điện Biên còn muốn sáp nhập xã Tà Lèng vào xã Thanh Minh. Sau khi sắp xếp, xã Thanh Minh có 40,34 km2, đạt 80,68%; dân số có 3.381 người, đạt 67,62%.

Tỉnh Điện Biên cũng đề xuất phương án mở rộng thị trấn Tủa Chùa trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Mường Báng sáp nhập vào thị trấn Tủa Chùa.

Sau khi sắp xếp thị trấn Tủa Chùa có diện tích tự nhiên là 14,49 km2, đạt 103,50%; dân số là 8.184 người, đạt 102,30%.

Tỉnh cũng lên phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức; bố trí, sắp xếp những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố và các chế độ chính sách đối với những trường hợp dôi dư.

Không nên kéo dài thành phố lên đồi

Hội đồng thẩm định đề án (Bộ Nội vụ) đánh giá cao việc chuẩn bị hồ sơ, đề án của tỉnh chu đáo, đảm bảo đúng thời gian và đầy đủ nội dung.

Tuy nhiên, thành viên hội đồng lưu ý, TP Điện Biên Phủ là một TP đặc biệt, gắn với dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng của Việt Nam, là TP lòng chảo có tính chất rất đặc trưng. Do đó, hội đồng đề nghị tỉnh không nên kéo dài TP lên đồi.

Hội nghị thẩm định đề án

Hội nghị thẩm định đề án

Bộ Nội vụ cũng đề nghị Điện Biên bổ sung việc đánh giá tác động của việc sắp xếp, nhất là đối với việc sử dụng tài sản công và việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng thời có phương án chi tiết sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư để khi phê duyệt đề án là có thể thực hiện được ngay, đảm bảo chế độ và sự yên tâm công tác của đối tượng dôi dư.

Đặc biệt, đối với cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số, tỉnh cần ưu tiên bố trí, sắp xếp, có tỷ lệ hợp lý.

Đối với nhân dân thuộc các ĐVHC được sắp xếp, tỉnh cần có phương án đảm bảo thuận lợi nhất trong việc sử dụng các giấy tờ liên quan. Mặt khác, Bộ Nội vụ cũng lưu ý Điện Biên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc số hóa, quản lý hồ sơ, giấy tờ công dân.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng hồ sơ, đề án của tỉnh, thể hiện sự nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối và quy định pháp luật của lãnh đạo các cấp thuộc tỉnh Điện Biên.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn giao Vụ Chính quyền địa phương tiếp thu ý kiến thành viên hội đồng thẩm định, phối hợp với UBND tỉnh nghiên cứu, hoàn thiện đề án trình Chính phủ đúng quy định.