• youtube
  • facebook

Nậm Pồ (Điện Biên): Thiếu hơn 400 nhà vệ sinh tại các trường học

Thông tin từ Phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ, toàn huyện có 43 trường học (23 trường bán trú) với tổng số 779 lớp học, 19.679 học sinh (13.173 học sinh bán trú). 

Một số tổ chức quyên tặng vật chất để xây dựng nhà vệ sinh cho học sinh Mầm Non Nà Bủng, xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ. 

Một số tổ chức quyên tặng vật chất để xây dựng nhà vệ sinh cho học sinh Mầm Non Nà Bủng, xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ.

Do mới thành lập nên cơ sở vật chất trường lớp học và các công trình phụ trợ còn nhiều thiếu thốn, đặc biệt là nơi ăn, chốn ở, nơi sinh hoạt, nhà vệ sinh chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Toàn huyện hiện chỉ có 535 nhà vệ sinh. Nhiều trường như: Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nà Bủng, THCS Nà Khoa, THCS Phìn Hồ, Tiểu học Na Cô Sa, Tiểu học Nà Bủng, mỗi trường có khoảng 1.000 học sinh, song chỉ có từ 8 - 10 phòng vệ sinh tạm. 36/40 đơn vị trường học trong huyện có nhu cầu cần bổ sung 406 gian nhà vệ sinh với chi phí ước tính khoảng hơn 6 tỷ đồng.

Từ thực tế trên, huyện Nậm Pồ đang lên phương án kêu gọi sự chung tay của các tổ chức từ thiện, tổ chức xã hội chung tay huy động nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư bổ sung cho những trường còn thiếu.

https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/nam-po-dien-bien-thieu-hon-400-nha-ve-sinh-tai-cac-truong-hoc-4065054-b.html

create

Minh Thịnh / giaoducthoidai.vn