• youtube
  • facebook

Hợp nhất 7 đơn vị thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên

Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã công bố Quyết định thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên, trên cơ sở hợp nhất 7 trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh.

Ngày 16/10, Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã công bố Quyết định thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên, trên cơ sở hợp nhất 7 trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh, gồm: Trung tâm Y tế dự phòng; Trung tâm phòng chống sốt rét - ký sinh trùng - Côn trùng; Trung tâm phòng chống HIV/AIDS; Trung tâm phòng chống bệnh xã hội; Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản; Trung tâm Nội tiết và Trung tâm Truyền thông, giáo dục sức khỏe.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Quý (phải) trao Quyết định cho đại diện Phụ trách Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên Đoàn Ngọc Hùng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Quý (phải) trao Quyết định cho đại diện Phụ trách Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên Đoàn Ngọc Hùng.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Văn Quý: Việc hợp nhất 7 trung tâm chuyên khoa của tỉnh nhằm thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc tinh gọn bộ máy, nhân sự; phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương hiện nay.

Từ đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống bệnh tật, đảm bảo sức khỏe cho người dân; cải cách thủ tục hành chính.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên yêu cầu Ban lãnh đạo của Trung tâm cần nhanh chóng ổn định bộ máy, phân công vị trí việc làm hợp lý, quan tâm hơn nữa tới đời sống cán bộ, người lao động, đẩy mạnh bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên có 1 Giám đốc, 3 Phó Giám đốc, tổng số người làm việc sau khi hợp nhất là 227 cán bộ; đến năm 2021 sẽ tinh giản tiếp 48 người, đạt tỷ lệ 20% so với số lượng người làm việc hiện có.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Y tế tỉnh với 3 phòng chức năng và 12 khoa chuyên môn.

Trung tâm có chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, phòng chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe, quản lý sức khỏe cộng đồng, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn.

create

Xuân Tiến / TTXVN