• youtube
  • facebook

Hà.nh tinh không có khí quyển lần đầu được phát hiện

Dựa trên dữ liệu từ kính thiên văn Spitzer của NASA, một nhóm nghiên cứu đã tìm thấy hà.nh tinh không có khí quyển đầu tiên. Đó là LHS 3844b.

 

 

 

create

Trung Dũng / news.zing.vn