• youtube
  • facebook

Ðến năm 2020, dự kiến Điện Biên sẽ có 10 nhà máy thủy điện đi vào hoạt động

Theo quy hoạch đến năm 2020, toàn tỉnh có 10 dự án thủy điện triển khai đầu tư xây dựng và dự kiến đi vào hoạt động, đấu nối lên lưới 110kV tổng công suất dự kiến lắp máy là 200,5MW.

Hình ảnh phối cảnh thi công đào hố móng Nhà máy – Thủy điện Long Tạo. Nguồn: songda5.com.vn

Hình ảnh phối cảnh thi công đào hố móng Nhà máy – Thủy điện Long Tạo. Nguồn: songda5.com.vn

Cụ thể gồm: Thủy điện Huổi Vang (11MW), Thủy điện Long Tạo (44MW), Thủy điện Mường Mươn (29,8MW), Thủy điện Huổi Chan 1 (15MW) và Thủy điện Mường Tùng (10MW) trên địa bàn huyện Mường Chà; Thủy điện Sông Mã 1 (14MW), Thủy điện Sông Mã 2 (21MW) và Thủy điện Sông Mã 3 (29,5MW), trên địa bàn huyện Ðiện Biên Ðông; Thủy điện Nậm Mu 2 (10,2MW) tại huyện Tuần Giáo; Thủy điện Phi Lĩnh (16MW) trên địa bàn huyện Nậm Pồ.