• youtube
  • facebook

Điện Biên xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố cả nước về cải cách hành chính năm 2019

Ngày 19/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2019. Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Năm 2019, công tác CCHC tiếp tục được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh CCHC được các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và có nhiều đổi mới sáng tạo. Hệ thống tiêu chí đánh giá xác định chỉ số CCHC thường xuyên được nghiên cứu, hoàn thiện cả về phương pháp và nội dung cùng với việc tổ chức thực hiện ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm.

Kết quả chỉ số CCHC các bộ, ngành tập trung vào 2 nhóm điểm: Nhóm A (đạt kết quả chỉ số CCHC trên 90%) gồm 3 đơn vị: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp; nhóm B (đạt kết quả chỉ số CCHC từ 80% đến dưới 90%) gồm 14 đơn vị. Phân tích giá trị trung bình của các chỉ số thành phần theo từng lĩnh vực cho thấy có 6/7 chỉ số thành phần có giá trị trung bình tăng hơn so với năm trước.

Kết quả chỉ số CCHC năm 2019 của các tỉnh, thành phố được phân theo 3 nhóm: Nhóm A (đạt kết quả chỉ số từ 90% trở lên) có tỉnh Quảng Ninh; nhóm B (đạt kết quả chỉ số từ 80% đến dưới 90%) có 43 tỉnh, thành phố; nhóm C (đạt kết quả chỉ số từ 70% đến dưới 80%) có 19 tỉnh, thành phố. Điện Biên xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố cả nước.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, với những đổi mới, điều chỉnh kịp thời, kết quả xác định chỉ số CCHC năm 2019 đã phản ánh sát với thực tiễn kết quả triển khai nhiệm vụ CCHC diễn ra tại các bộ, ngành, địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở kết quả chỉ số CCHC năm 2019 đã công bố, cần sớm tổ chức hội nghị rà soát, phân tích và đánh giá, rút kinh nghiệm về quá trình triển khai và kết quả chỉ số CCHC theo từng lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần. Từ đó tiếp tục tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị; đảm bảo việc theo dõi, đánh giá được thực hiện thường xuyên, liên tục để kịp thời tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc và rào cản trong quá trình triển khai hàng năm. Đồng thời tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng nâng cao tính đồng bộ, thống nhất và đảm bảo tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành.

create

Mai Phương / baodienbienphu.info.vn

Nguồn: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/178037/dien-bien-xep-thu-2763-tinh-thanh-pho-ca-nuoc-ve-cchc-nam-2019