• youtube
  • facebook

Điện Biên: Vốn vay tín dụng chính sách giúp dân thoát nghèo

Việc phát huy hiệu quả từ vốn vay chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên từ 5-6% hằng năm.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ kịp thời cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương, giúp tỉnh Điện Biên giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm từ 3-4%, góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững mà tỉnh Điện Biên đã đề ra.

create

Quốc Hội TV