• youtube
  • facebook

Điện Biên: Tập trung tháo gỡ khó khăn trong thực hiện Ðề án 79

Ðó là chỉ đạo của đồng chí Lê Thành Ðô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Ðề án 79 tỉnh đối với các cơ quan chức năng tại hội nghị đánh giá kết quả và tiến độ triển khai thực hiện Quyết định 79/QÐ-TTg ngày 12/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh huyện Mường Nhé (viết tắt là Ðề án 79) diễn ra vào ngày 22/3 vừa qua.

Ðề án 79 có mục tiêu cơ bản là: Bố trí, sắp xếp, ổn định đời sống cho 12.205 hộ với 68.318 nhân khẩu thuộc 171 bản và 14 nhóm dân cư hiện có; đến năm 2020 vùng Ðề án có 13.434 hộ với trên 7,4 vạn người thuộc 219 bản được định canh, định cư; giảm hộ nghèo xuống còn 55,09%.

Qua tuyên truyền vận động 75 hộ dân ở khu vực Tá Phì Chà, xã Chung Chải (huyện Mường Nhé) từ nhiều địa phương đến cư trú trái phép đã tự nguyện di dời ra khỏi rừng phòng hộ. Trong đó, 4 hộ có nguyện vọng về nơi ở cũ, còn lại đăng ký tái định cư tại các điểm thuộc Ðề án 79. Các cơ quan chức năng huyện Mường Nhé đã phối hợp với tổ công tác 420 của tỉnh huy động 400 dân quân, đoàn viên thanh niên và nhân dân xã Mường Nhé, Chung Chải giúp các hộ chuyển đến nơi tập kết. Ảnh: Đức Thành

Qua tuyên truyền vận động 75 hộ dân ở khu vực Tá Phì Chà, xã Chung Chải (huyện Mường Nhé) từ nhiều địa phương đến cư trú trái phép đã tự nguyện di dời ra khỏi rừng phòng hộ. Trong đó, 4 hộ có nguyện vọng về nơi ở cũ, còn lại đăng ký tái định cư tại các điểm thuộc Ðề án 79. Các cơ quan chức năng huyện Mường Nhé đã phối hợp với tổ công tác 420 của tỉnh huy động 400 dân quân, đoàn viên thanh niên và nhân dân xã Mường Nhé, Chung Chải giúp các hộ chuyển đến nơi tập kết. Ảnh: Đức Thành

Theo báo cáo của UBND huyện Mường Nhé (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Ðề án 79), đến tháng 3/2018), các cơ quan chức năng đã bố trí, sắp xếp 1.000 hộ (đạt 91%); phê duyệt được 15 phương án hỗ trợ sản xuất và đời sống (đạt 48,4%); các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở đã triển khai thực hiện 188 công trình.

Mặc đã có nhiều nỗ lực triển khai các giải pháp thúc đẩy tiến độ song việc triển khai Ðề án 79 trên địa bàn huyện Mường Nhé vẫn nhiều hạn chế. Ðó là tiến độ thực hiện bố trí dân cư còn chậm so với mục tiêu Ðề án. Nguyên nhân cơ bản được xác định là nhiều điểm bản phải phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án; công tác thực hiện giải phóng mặt bằng bố trí dân cư, bố trí đất sản xuất còn chậm. Bên cạnh đó tình trạng dân di cư đến tập trung một số điểm gây khó khăn cho công tác thực hiện phương án giải phóng mặt bằng thu hồi đất bố trí dân cư, bố trí đất ở, đất sản xuất. Một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thực hiện Ðề án là kế hoạch bố trí vốn hàng năm còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Hiện nay tại các điểm bản: Cà Là Pá, Cà Là Pá 1 (xã Leng Su Sìn) có nguy cơ vỡ quy hoạch dân cư, quy hoạch sản xuất so với phương án phê duyệt ban đầu bởi hàng trăm hộ dân không chịu di chuyển đến những điểm bản mới họ đăng ký và được các cơ quan chức năng phê duyệt. Các điểm bản: Mường Toong 6, Mường Toong 7, Huổi Lắp, Huổi Ban, Nậm Kè 2… số hộ đến định cư chưa đạt so với phương án đã phê duyệt có nguyên nhân do việc quy hoạch, triển khai xây dựng hạ tầng các khu điểm bản định cư mới xa trung tâm huyện lỵ; địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn đã ảnh hưởng đến việc thực hiện Ðề án. Một số điểm bản có vị trí địa lý, kết cấu địa chất không ổn định nên đã xảy ra tình trạng lở đất, gây khó khăn trong việc bố trí dân đến, tiêu biểu là điểm bản Huổi Lắp, Huổi Ban, Mường Toong 7. Bên cạnh đó, việc thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng diễn ra rất chậm; đặc biệt là công tác tư vấn thiết kế, thẩm định dự án, phê duyệt dự án... Thế nhưng giải trình nguyên nhân dẫn đến hạn chế này thì trách nhiệm đang bị đùn đẩy: Các chủ đầu tư cho rằng các sở, ngành mất nhiều thời gian cho khâu thẩm định. Trong khi đó các sở, ngành chức năng lại cho rằng một số đơn vị được giao làm chủ đầu tư lúng túng và thiếu kinh nghiệm trong quá trình lập và tổ chức thực hiện dự án.

Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Ðề án 79, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Thành Ðô đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân trong thực hiện Ðề án. Trong công tác giải phóng mặt bằng, UBND huyện Mường Nhé cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện kê khai, kiểm tra, kiểm đếm ngoài thực địa; rà soát các trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ đối với các công trình, dự án có sử dụng đất, ảnh hưởng đến tài sản nằm trên đất của nhân dân. Ðối với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, cần lựa chọn địa điểm xây dựng các công trình cho từng phương án, từng điểm bản phù hợp với nhu cầu thực tế và vị trí quy hoạch các điểm bản thành lập mới. Ðây là việc phải thực hiện sát sao, trách nhiệm để tránh trường hợp đầu tư xây dựng nhưng hiệu quả thấp, không phát huy hiệu quả sử dụng so với năng lực thiết kế. Ðồng thời các chủ đầu tư phối hợp cơ quan liên quan đẩy mạnh tiến độ thực hiện và hoàn thành quyết toán các công trình, dự án đã giao đủ vốn. Ðối với việc giải quyết nhu cầu về đất sản xuất cho nông dân, UBND huyện Mường Nhé cần khẩn trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân sau khi các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục, hồ sơ.

create

Mạnh Thắng / baodienbienphu.info.vn