• youtube
  • facebook

Điện Biên: Đồng thuận chủ trương Dự án đầu tư xây dựng Bến xe khách và khu dân cư tại xã Thanh Minh

Tại phiên họp thường kỳ tháng 4, các đại biểu và Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên tiếp tục xem xét, thảo luận cho ý kiến vào dự thảo Tờ trình Dự án đầu tư xây dựng Bến xe khách và khu dân cư đô thị tại xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ theo hình thức đối tác công tư (PPP). Qua đó, đa số đại biểu đồng thuận với đề xuất chủ trương đầu tư Dự án.

Ông Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án

Ông Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án

Dự án đầu tư xây dựng Bến xe khách tỉnh Điện Biên và khu dân cư đô thị tại xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ có quy mô dự án thực hiện giải phóng mặt bằng trên khu đất có diện tích khoảng 9,973ha được tính và chi phí của hợp phần BT (Khu tái định cư), trong đó: Hợp phần xây dựng Bến xe khách (BOO) được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích khoảng 22.682,49m2 với độ cao san nền khu đất bãi đón trả khách (DBX-02), đất dịch vụ bến xe (ĐV-03), đất cây xanh (CX-09) khoảng 503,5m, các khu còn lại thuộc đất xây dựng bến xe được san nền với cao độ từ 496,93-497,96m.

Quy mô đầu tư bao gồm: Nhà ga hành khách; đường dẫn hành khách có mái che; sân hành khách, bãi đón trả khách, sân + hạ tầng kỹ thuật bến xe, đường + bến xe buýt; nhà thường trực, bảo vệ tại 2 cổng; nhà hàng ăn uống, nhà nghỉ bến xe; khu nhà dịch vụ thương mại, dịch vụ hành khách khác theo đề xuât của nhà đầu tư và nhà hạ tầng kỹ thuật bến xe. Hợp phần khu tái định cư (BT): Đầu tư hoàn thiện các hạng mục san nền, giao thông, hệ thống cấp, thoát nước, điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, an toàn giao thông trên khu đất có diện tích khoảng l,346ha, phục vụ 81 hộ với số dân dự kiến khoảng 325 người…

Dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) với loại hợp đồng hỗn hợp (BT và BOO) cho 2 hợp phần: Hợp phần 1 là hợp đồng đầu tư xây dựng - sở hữu - kinh doanh (BOO) (dự án BOO). Trong đó, nhà đầu tư bỏ vốn để xây dựng bến xe và các khu dịch vụ thương mại, sau khi hoàn thành, nhà đầu tư sở hữu và được quyền kinh doanh công trình Bến xe trong một thời gian nhất định (thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến là 50 năm).

Hợp phần 2 là hợp đồng đầu tư xây dựng - chuyển giao (BT): Thời gian thực hiện hợp đồng (BT) dự kiến là 18 tháng, khoảng thời gian tương đối phù hợp với quy mô và khối lượng công việc cần thực hiện trong dự án.

Đa số đại biểu đồng tình với đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến xe khách tỉnh Điện Biên và khu dân cư đô thị tại xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ

Đa số đại biểu đồng tình với đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến xe khách tỉnh Điện Biên và khu dân cư đô thị tại xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ

Việc đầu tư xây dựng Bến xe khách và khu dân cư tại xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên là cần thiết và phù hợp với Quy hoạch chung của TP. Điện Biên Phủ đã được UBND tỉnh Diện Biên phê duyệt, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết được nhu cầu về một bến xe đảm bảo quy mô theo tiêu chuấn hiện hành.

Qua nghiên cứu hồ sơ, đa số đại biểu đồng tình với đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến xe khách tỉnh Điện Biên và khu dân cư đô thị tại xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ.

Phát biểu về nội dung này, ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đề nghị một số sở ngành liên quan (Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch Đầu tư, Giao thông Vận tải) cần xây dựng sơ bộ giá đất; thẩm định quy hoạch, tính khả thi của dự án; cơ chế thẩm định dự án; dự kiến khả năng tài chính; làm rõ hơn quy mô dự án, đề xuất phương án quản lý; xác định rõ sự cần thiết hình thức đầu tư và cơ chế đầu tư.

create

Hà Thuận / baotainguyenmoitruong.vn