• youtube
  • facebook

Điện Biên cần khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

Hiện tại, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đang tích cực triển khai các giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên nhằm đảm bảo cho việc thực hiện các hoạt động dạy - học tại các nhà trường trong năm học tới (2019-2020).

Năm học 2018-2019, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo còn thiếu 1.156 giáo viên

Năm học 2018-2019, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo còn thiếu 1.156 giáo viên

Qua đánh giá, hiện đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn tăng nhanh, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tính đến cuối năm học 2018-2019, ngành quản lý 15.916 công chức, viên chức và người lao động gồm: 129 biên chế công chức hành chính trong cơ quan quản lý giáo dục; 15.787 viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp (1.329 cán bộ quản lý, 11.788 giáo viên, 2.670 nhân viên).

Tuy nhiên, theo định mức năm học 2018-2019, toàn ngành còn thiếu 1.156 giáo viên, tập trung chủ yếu ở cấp học mầm non với 780 giáo viên. Nguyên nhân là do quy mô lớp, học sinh không ngừng tăng, đồng thời ngành đang thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị nên số lượng người làm việc được giao giảm trung bình 1,7%/năm, tương đương giảm 329 người làm việc/năm.

Để giải quyết vấn đề thiếu giáo viên trong năm học 2019-2020, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh sẽ thực hiện các giải pháp bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu giáo viên các cấp học theo quy định; kịp thời thực hiện quy trình tuyển dụng bổ sung giáo viên (đặc biệt là giáo viên cấp học mầm non) trong chỉ tiêu biên chế sự nghiệp được giao./.

create

Diệp Xuân / dienbientv.vn