• youtube
  • facebook

Điện Biên: Bộ đội giúp người dân thu hoạch lúa Đông Xuân

Để giúp dân thu hoạch lúa, đảm bảo khung sản xuất kịp thời vụ và tạo mối quan hệ tình quân dân đoàn kết, gắn bó, Trung đoàn 82 (Quân khu 2) đã tăng cường cán bộ chiến sỹ xuống giúp dân gặt lúa.

Do thời tiết nắng nóng, người dân gặp nhiều khó khăn, vất vả trong việc thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2019-2020. Để giúp người dân thu hoạch lúa, đảm bảo khung sản xuất kịp thời vụ, đồng thời tạo mối quan hệ tình quân dân đoàn kết, gắn bó, Trung đoàn 82 (Quân khu 2) đã tăng cường cán bộ chiến sỹ xuống giúp dân gặt lúa trong thời gian này. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Cán bộ chiến sỹ giúp dân gặt lúa. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Những bó lúa được chiến sỹ bó lại trước khi vận chuyển. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Người dân và chiến sỹ trên gặt lúa trên cánh đồng Mường Thanh. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Bộ đội giúp dân gặt lúa. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 82 giúp dân gặt lúa trên cánh đồng Mường Thanh. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Những chiến sỹ thuộc Trung đoàn 82 giúp dân gặt lúa. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Niềm vui của chiến sỹ khi giúp dân gặt lúa. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Bộ đội giúp dân thu hoạch lúa giảm bớt sự khó khăn vất vả cho người dân. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Cán bộ chiến sỹ giúp dân gặt lúa trên cánh đồng Mường Thanh. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

create

Phan Tuấn Anh / TTXVN/Vietnam+

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/photo-dien-bien-bo-doi-giup-nguoi-dan-thu-hoach-lua-dong-xuan/641011.vnp