• youtube
  • facebook

Điện Biên bắt giữ 512 vụ, 596 đối tượng phạm tội về ma túy

Tình hình tội phạm về m a t úy trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn diễn biến phức tạp, 9 tháng đầu năm 2019, các lượng chức năng đã b ắt giữ 512 vụ, 596 đối tượng phạm tội về m a t úy, tăng 108 vụ so với cùng kỳ năm 2018.   

Cuộc chiến trên mặt trận đấu tranh phòng chống tệ nạn m a t úy trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn đang hết sức cam go, quyết liệt. Từng ngày, từng giờ m a t úy vẫn theo mọi con đường bằng nhiều thủ đoạn, tội phạm về m a t úy có diễn biến phức tạp, tình hình mua bán m a t úy trái phép số lượng trên địa bàn tỉnh Điện Biên có chiều hướng gia tăng.

Ngày 01/9/2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về m a t úy Công an tỉnh Điện Biên vừa phá chuyên án, b ắt 03 đối tượng, thu giữ 50kg m a t úy đá

Ngày 01/9/2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về m a t úy Công an tỉnh Điện Biên vừa phá chuyên án, b ắt 03 đối tượng, thu giữ 50kg m a t úy đá

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh Điện Biên đã phối hợp b ắt giữ 512 vụ, 596 đối tượng phạm tội về m a t úy, tăng 108 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể thu gần 27 kg h eroin, hơn 50 kg m a t úy đá, 16,2 kg thuốc p hiện, 6,6 kg m a t úy tổng hợp, 10 khẩu s úng và nhiều ta ng vật, tài sản khác liên quan đến vụ án.

Để đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả đối với hoạt động buôn bán, vận chuyển m a t úy, các lực lượng chức năng về phòng chống m a t úy, nòng cốt là các đơn vị thuộc Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Biên phòng, Hải Quan tỉnh đã tăng cường công tác nắm tình hình, bám chắc địa bàn, tập trung vào các địa bàn nóng về m a t úy như: Na Ư, Thanh Luông, Thanh Chăn, Pa Thơm... triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tội phạm liên quan đến chất m a t úy. Thường xuyên cập nhật, trao đổi thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, quyết tâm đấu tranh, trấn áp tội phạm m a t úy, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn./. 

create

BT / dienbientv.vn