• youtube
  • facebook
THÔNG BÁO: Lịch cắt điện ngày 15/9 trên địa bàn TP Điện Biên Phủ

THÔNG BÁO: Lịch cắt điện ngày 15/9 trên địa bàn TP Điện Biên Phủ

timer11/09/2019

Mọi người cập nhật thông tin xã, huyện có lịch cắt điện để có thể chủ động hơn trong sinh hoạt sản xuất.

THÔNG BÁO: Lịch cắt điện ở Điện Biên từ 14/8 đến 18/8

THÔNG BÁO: Lịch cắt điện ở Điện Biên từ 14/8 đến 18/8

timer14/08/2019

Lịch cắt điện (lịch cúp điện Điện Biên) của thành phố Điện Biên Phủ và các huyện từ ngày 14/8 đến 18/8/2019.

THÔNG BÁO: Lịch cắt điện ngày 1/7 đến 5/7 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

THÔNG BÁO: Lịch cắt điện ngày 1/7 đến 5/7 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

timer01/07/2019

Mọi người cập nhật thông tin xã, huyện có lịch cắt điện để có thể chủ động hơn trong sinh hoạt sản xuất.

THÔNG BÁO: Lịch cắt điện ngày 22/6 trên địa bàn huyện Điện Biên

THÔNG BÁO: Lịch cắt điện ngày 22/6 trên địa bàn huyện Điện Biên

timer27/06/2019

Ngày 22/6, huyện Điện Biên sẽ cắt điện. Mọi người cập nhật thông tin xã, huyện có lịch cắt điện để có thể chủ động hơn trong sinh hoạt sản xuất.

THÔNG BÁO: Lịch cắt điện ngày 15/6 - 16/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

THÔNG BÁO: Lịch cắt điện ngày 15/6 - 16/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

timer26/06/2019

Từ 15/6 - 16/6, một số xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên sẽ cắt điện. Mọi người cập nhật thông tin xã, huyện có lịch cắt điện để có thể chủ động hơn trong sinh hoạt sản xuất.

THÔNG BÁO: Lịch cắt điện ngày 3/5  đến 5/5 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

THÔNG BÁO: Lịch cắt điện ngày 3/5 đến 5/5 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

timer02/05/2019

Từ 3/5 - 5/5 , một số xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên sẽ cắt điện. Mọi người cập nhật thông tin xã, huyện có lịch cắt điện để có thể chủ động hơn trong sinh hoạt sản xuất.

  • 1