• youtube
  • facebook

Kỳ vĩ công trình Đại thủy nông Nậm Rốm ở Điện Biên

Công trình Đại thủy nông Nậm Rốm với sự tham gia của 800 đội viên thanh niên Tháng 8 Thủ đô cùng hơn 1.200 thanh niên các tỉnh miền xuôi năm 1969 đã tạo nên “mạch sống' cho Điện Biên.

Công trình Đại thủy nông Nậm Rốm với sự tham gia của 800 đội viên thanh niên Tháng 8 Thủ đô cùng hơn 1.200 thanh niên các tỉnh miền xuôi năm 1969 đã tạo nên “mạch sống" cho Điện Biên.

Công trình Đại thủy nông Nậm Rốm (tỉnh Điện Biên) với sự tham gia của 800 đội viên thanh niên Tháng 8 Thủ đô cùng hơn 1.200 thanh niên các tỉnh miền xuôi năm 1969 đã tạo nên “mạch sống

Công trình Đại thủy nông Nậm Rốm (tỉnh Điện Biên) với sự tham gia của 800 đội viên thanh niên Tháng 8 Thủ đô cùng hơn 1.200 thanh niên các tỉnh miền xuôi năm 1969 đã tạo nên “mạch sống

Đây là công trình có quy mô lớn thứ hai trên toàn quốc sau công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải (miền Bắc) lúc đó. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Đây là công trình có quy mô lớn thứ hai trên toàn quốc sau công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải (miền Bắc) lúc đó. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Công trình là sự kết tinh của sức trẻ, sự đoàn kết, lòng quả cảm, nhiệt huyết và thái độ hăng say làm việc của cả một lớp thế hệ thanh niên. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Công trình là sự kết tinh của sức trẻ, sự đoàn kết, lòng quả cảm, nhiệt huyết và thái độ hăng say làm việc của cả một lớp thế hệ thanh niên. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Công trình cung cấp nước tưới cho toàn bộ diện tích nên cánh đồng Mường Thanh-Điên Biên. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Công trình cung cấp nước tưới cho toàn bộ diện tích nên cánh đồng Mường Thanh-Điên Biên. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Hệ thống kênh tả-hữu chạy dài, uốn cong, vượt qua bao cầu cạn, mương máng ôm sát sườn núi như hai con rồng khổng lồ ngày đêm phun nước tưới tắm mát và tạo mạch sống cho toàn bộ diện tích cánh đồng Mường Thanh. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Hệ thống kênh tả-hữu chạy dài, uốn cong, vượt qua bao cầu cạn, mương máng ôm sát sườn núi như hai con rồng khổng lồ ngày đêm phun nước tưới tắm mát và tạo mạch sống cho toàn bộ diện tích cánh đồng Mường Thanh. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Công trình đầu mối có đập dâng nước dạng Ofixerop (tên một nhà thủy nông học và thủy lực người Nga) xây bằng đá bọc bêtông, có chiều cao đập lớn nhất 9m, chiều dài đập 60m. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Công trình đầu mối có đập dâng nước dạng Ofixerop (tên một nhà thủy nông học và thủy lực người Nga) xây bằng đá bọc bêtông, có chiều cao đập lớn nhất 9m, chiều dài đập 60m. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

64 năm sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ,

64 năm sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mạch sống Điện Biên - Đại công trình thủy nông Nậm Rốm vẫn còn vẹn nguyên giá trị lịch sử và vai trò thiết thực. (Ảnh: Nguyễn Xuân Tiến/TTXVN)

create

XUÂN TIẾN / vietnamplus.vn