• youtube
  • facebook

Tìm về ‘Dòng họ bình yên‘ trên cao nguyên đá Tủa Chùa

Nghe kể rất nhiều về “Dòng họ bình yên” trên cao nguyên đá Tủa Chùa nhưng vẫn chưa có dịp đặt chân đến và như 1 cái “duyên” trong 1 chuyến công tác cuối tháng 6 vừa qua, chúng tôi được đến tận nơi chính người dân nơi đây kể về “Dòng họ bình yên”…

Sính Phình

Trưởng dòng họ có uy tín ở xã Sính Phình đang hướng dẫn xây dựng Quy ước cho dòng họ Giàng. 

Vượt qua khúc quanh co núi đá tai mèo, sau vài tiếng đồng hồ chúng tôi đã có mặt tại phòng làm việc ông Hạng A Sử - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tủa Chùa. Biết chúng tôi tìm hiểu mô hình “Dòng họ bình yên”, ông cho biết: Mô hình “Dòng họ bình yên” được khởi nguồn từ cách đây hơn 20 năm trên địa bàn huyện Tủa Chùa, xuất phát từ chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước về xóa bỏ cây thuốc phiện, chính quyền huyện Tủa Chùa đã vận động nhân dân bài trừ loại cây này. Nhưng khi đó, tư tưởng của người dân còn lạc hậu, cố chấp nên việc vận động bà con nhổ bỏ cây thuốc phiện gặp nhiều khó khăn. Một số dòng họ đã cam kết đi đầu thực hiện chủ trương như dòng họ Giàng, Lờ, Sùng ở xã Xá Nhè, dòng họ Thào, Mùa ở xã Sín Chải, dòng họ Vừ xã Trung Thu, dòng họ Sùng, Lý xã Lao Xả Phình…Từ đó, phong trào xóa bỏ cây thuốc phiện lan ra toàn huyện, nhân dân tự giác loại bỏ, từ đó diện tích trồng cây lương thực được tăng lên góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc thực hiện thắng lợi chủ trương xóa bỏ hoàn toàn cây thuốc phiện trên địa bàn huyện Tủa Chùa lúc bấy giờ. 

Sau thành công bước đầu, lãnh đạo huyện Tủa Chùa nhận thấy đối với bà con dân tộc thiểu số, việc vận động xóa bỏ những tập tục đã tồn tại lâu đời là chuyện không đơn giản. Người có tiếng nói nhất đối với bà con dân bản là những trưởng dòng họ, trưởng bản đã cùng sống, cùng lao động và am hiểu tường tận cuộc sống của đồng bào. Bởi thế, để vận động bà con bài trừ các hủ tục, xây dựng lối sống văn minh và phát triển kinh tế theo đường lối của Đảng, trước hết cần phải truyền được tư tưởng đó cho những trưởng dòng họ, già làng, trưởng bản có uy tín. Từ đó, mô hình “Dòng họ bình yên" chính thức được ra đời và liên tục củng cố cho đến nay.

Trải qua hơn 20 năm xây dựng và củng cố các “Dòng họ bình yên”, đến nay toàn huyện đã có 208 nhóm dòng họ trở thành điểm sáng về “Dòng họ bình yên” ở trên khắp 12 xã, thị trấn của huyện Tủa Chùa đều được định hướng để xây dựng mô hình này, trong đó có hàng chục dòng họ đã trở thành điển hình. Đó là dòng họ Vừ xã Trung Thu, dòng họ Tòng, Mào, Điêu, Vừ, Hạng xã Mường Báng; dòng họ Sùng, Giàng, Lờ xã Xá Nhè; dòng họ Lò, Lường, Sùng xã Mường Đun;… Mỗi dòng họ đều xây dựng quy ước, hương ước riêng phù hợp với phong tục tập quán của dân tộc của địa phương mình. Nhưng tất cả những quy ước, hương ước đó đều nhằm mục đích giáo dục, quản lý con cháu trong dòng họ, phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Với sự quan tâm thường xuyên của Đảng, Nhà nước sự đóng góp của mô hình “Dòng học bình yên” nên những năm gần đây, đời sống của đồng bào các dân tộc huyện Tủa Chùa đã được cải thiện đáng kể. Đến nay, 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã, trong đó 8 xã có đường nhựa đảm bảo đi lại thuận tiện cả 2 mùa, góp phần giao lưu hàng hoá, ổn định sản xuất; trên 100% thôn bản đã có đường giao thông dân sinh đến trung tâm thôn bản giúp cho xe máy đi lại, 30% đường liên thôn bản được cứng hóa. 100% xã, thị trấn, 123/143 thôn, bản có điện lưới quốc gia; trên 80% số hộ được bảo đảm nước sinh hoạt thường xuyên…

Có thể nói, mô hình “Dòng họ bình yên” đã phát huy những yếu tố tích cực của các dòng họ trong việc vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu dân cư và tích cực vận động con cháu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng trong việc xây dựng huyện Tủa Chùa là điểm sáng về thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT – TTg ngày 01/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

create

Thanh Tâm/dienbien.gov.vn