• youtube
  • facebook

Điện Biên: Phấn đấu hết 2018, cơ bản không còn tình trạng đưa tạp chất vào tôm

Đó là mục tiêu trong Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất trên địa bàn tỉnh được UBND ban hành vào ngày 10/8/2017.

Ảnh: Minh họa

Ảnh: Minh họa

Nhằm ngăn chặn triệt để hành vi đua tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có chứa tập chất trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch: Đến hết năm 2017, 100% các cơ sở nuôi tôm trên địa bàn tỉnh được ký cam kết không đưa tạp chất vào tôm trước khi tiêu thụ; 100% các kho lạnh thủy sản, cơ sở thu mua, sơ chế, kinh doanh sản phẩm thủy, hải sản trên địa bàn tỉnh ký cam kết không đưa tạp chất vào tôm, không kinh doanh tôm có chứa tạp chất và đến hết năm 2018, cơ bản không còn tình trạng đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm chứa tạp chất trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện mục tiêu đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuyên truyền đến các đối tượng liên quan về: Nguy cơ, tác hại của việc đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất; cách nhận biết sản phẩm tôm có tạp chất; chấp hành các chế tài xử lý khi phát hiện hành vi vi phạm về tạp chất. Tổ chức cho các cơ sở kinh doanh ký cam kết không vi phạm về tạp chất, công bố công khai các cơ sở đã ký cam kết theo địa bàn quản lý. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về kiểm soát, ngăn chặn tạp chất; kiểm tra, đánh giá điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản nội địa trên địa bàn tỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Y tế tổ chức thanh tra liên ngành theo kế hoạch và đột xuất, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm dựa trên việc thu thập và xử lý nguồn thông tin trinh sát của ngành Công an, các kênh tiếp nhận tố giác vi phạm tạp chất; các trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự, chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan Công an xử lý theo quy định.